Rosenvængets kvarter - forslag til temalokalplan

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at sikre eksisterende træer i området ved at udpege træerne som bevaringsværdige.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

2. november 2021 til 3. januar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. januar 2022

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Rosenvængets Kvarter som PDF  (7 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. november 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø
  • Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. november 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt