Ringertoften 1 - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet Ringertoften 1
Lokalplanen vil muliggøre en udvidelse af en daginstitution med nedrivning og nybyggeri, en 5 m høj støjskærm og en udvidelse af adgangsvej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

8. september 2020 til 3. november 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. november 2020
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ringertoften som PDF (11 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. september 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 26. oktober 2020

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse  nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 6. oktober 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér