Ringertoften 1 - lokalplan 601

  • Foto over lokalplanområdet Ringertoften 1
Lokalplanen vil muliggøre en udvidelse af en daginstitution med nedrivning og nybyggeri, en 5 m høj støjskærm og en udvidelse af adgangsvej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

8. september 2020 til 3. november 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. november 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 601 Ringertoften 1 som PDF (11 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. februar 2021 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, forslag til ændring, træer i lokalplanområdet.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 8. september 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 22. februar 2021. 

Klagemulighed

Indtil den 22. marts 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 601 Ringertoften 1. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ringertoften som PDF (11 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. september 2020.

Det fysiske borgermøde aflyses

Find mere information her 

Borgermødet kan følges online

Bispebjerg Lokaludvalg sender live fra borgermødet via Facebook. Følg dette link: 
https://www.facebook.com/bispebjerg/

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse  nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 6. oktober 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt