Rentemestervej Nord - lokalplan nr. 565 med kommuneplantillæg nr. 18

Lokalplanen vil muliggøre restauranter og butik i stueetagen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

10. april 2018 til 5. juni 2018

Sagsnummer

2017-0316163

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. juni 2018

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 565 Rentemestervej Nord med kommuneplantillæg nr. 18 som PDF (4 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. september 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, foreslåede ændringer efter den offentlige høring

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. oktober 2018

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Rentemestervej Nord med kommuneplantillæg som PDF (4 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. marts 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Rentemestervej Nord mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. april 2018.

Kontakt