Regulativer for affald

  • Foto over lokalplanområdet
Udkast til regulativer for affald 2018

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

21. march 2018 til 25. april 2018

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. april 2018

Høringen er lukket

Affaldsbekendtgørelsen indeholder de vigtigste regler om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald. Kommunerne skal sørge for, at der er affaldsordninger, og sikre, at ordningerne lever op til de krav, der er i affaldsbekendtgørelsen. Efter affaldsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen. Regulativerne skal være opdelt i en generel del og en særlig del efter de skabeloner, som er fastsat i affaldsbekendtgørelsen, jf. bilag 4.

I kommunens husholdningsaffaldsregulativ er detailregulering af affaldsordningerne fastsat administrativt i retningslinjer, som er bilag til regulativet. Forvaltningen har i nogle tilfælde oplevet, at borgere har været i tvivl om, hvorvidt krav i retningslinjer skal følges, når ikke også kravene fremgår af regulativet. Der er derfor behov for at indsætte dele af retningslinjerne i selve regulativet for husholdningsaffald.

I erhvervsaffaldsregulativet skal der ændres i ordningen for Klinisk Risikoaffald, jf. bilag 6. Klinisk Risikoaffald er bl.a. biologisk og smitteførende affald fra sygehuse, læger, tandlæger mv. Endvidere foreslås der ændring i regulativet vedrørende affald fra kommunale institutioner og anvisning af forbrændingsegnet affald.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér