Pumpestationen - lokalplan 585

Lokalplanen gør det muligt at opføre en pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47 som en del af et større underjordisk skybrudsanlæg.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

24. september 2019 til 19. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. november 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 585 Pumpestationen som PDF (7 mb)

Borgerrepræsentationen har den 27. februar 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser mv.

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 19. marts 2020.

Klagemulighed

Indtil den 16. april 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 585 Pumpestationen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Pumpestationen som PDF (5,5 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 16. september 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark og fastsættelse af parkeringsdækning for biler

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. september 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 22. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér