Pumpestationen - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47, som er en del af et større underjordisk skybrudsanlæg.

Høringsfrist:

19. november 2019
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 19. november 2019
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
DN København finder det positivt at promenaden langs havnekajen forbedres for fodgængere og cyklister det pågældende sted. Imidlertid er en bredde på 8 meter i underkanten af hvad der er hensigtsmæssigt. Gående og cyklister i begge retninger giver problemer især hvis fodgængerne standser op for at nyde udsigten, eller hvis der som på en af illustrationerne bliver opstillet en kaffetruck. Derfor foreslås derfor at selve promenaden bliver mindst 12 meter og at opholdsarealet mod havnekanten er mindst 20 meter hvor det er muligt. DN skal endvidere foreslå at der på grunden gøres plads til enkelte solitære træer.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 19. november 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
Kbh. v
Postnr.:
1758
Vedhæftet.
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Philip
Dato: 15. oktober 2019
Svarnummer:
3
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1853
Kære politikkere, Husk venligst på, at sådanne bygninger er særligt udsat for graffiti. Man bør overveje hvorvidt man kan undgå graffiti, ved at sætte klatreplanter op på siden af bygningen.
Læs høringssvar fra Philip
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 7. oktober 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 3. oktober 2019
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark