Provstevej tillæg 3 - lokalplan nr. 261 med nr. tillæg 1, 2 og 3

Lokalplanen blev bekendtgjort den 4. april 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

30. november 2015 til 25. january 2016

Sagsnummer

2015-0266524

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. january 2016

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 261 Provstevej med tillæg nr. 1, 2 og 3 som PDF (5 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen den 17. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. april 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Provstevej tillæg 3 som PDF (5 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, notat vedr. henvendelse fra Bispebjerg Lokaludvalg og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. november 2015.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér