Postgrunden tillæg 1 - lokalplan nr. 555-1

  • Luftfoto over lokalplanområdet Postgrunden tillæg 1
Lokalplanen vil justere enkelte bestemmelser i den gældende lokalplan nr. 555 Postgrunden

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

10. september 2018 til 1. october 2018

Sagsnummer

2018-0150158

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. october 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 555 Postgrunden med tillæg nr. 1 som PDF (34 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. november 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden og notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. november 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Postgrunden tillæg 1 som PDF (12 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 27. august 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, klage over lokalplan nr. 555 Postgrunden, notat om øvrige klagepunkter, kort over delområder

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. september 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér