Poppelstykket - lokalplan 518 med kommuneplantillæg

Lokalplanen blev bekendtgjort den 20. april 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

27. october 2014 til 22. december 2014

Sagsnummer

2013-0257033

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. december 2014

Høringen er lukket

Formålet med planerne er at omdanne erhvervsområdet til et tæt bykvarter med en blanding af boliger og serviceerhverv. Lokalplanen muliggør, at der opføres en ny bebyggelse på Poppelstykket 8.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 518 Poppelstykket med kommuneplantillæg nr. 41 som PDF (12 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 20. april 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslag Poppelstykket som PDF

Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale og hvidbog for forudgående høring om kommuneplantillæg.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, hvidbog for forudgående høring og notat om håndtering af bebyggelsesprocenter.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér