Poppelstykket II - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Poppelstykket II
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre bl.a. ungdomsboliger, familieboliger, hotel og butikker i stueetagen

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

4. januar 2024 til 7. marts 2024

Sagsnummer

2020-0173330

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. marts 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Poppelstykket II som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. december 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Bilfakta Aps. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkering, mulighed for at stille krav om almene boliger, træer, bæredygtighed, udkast til udbygningsaftale, udbygningsaftalens sammenhæng med udbygningsaftale vedrørende lokalplan Ny Ellebjerg-området, Valby Lokaludvalgs svar i den indledende høring, forslag til ny formulering af ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F) om afgrænsning af træarter til Forslag til lokalplan Poppelstykket II med udbygningsaftale, Valby.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. januar 2024.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 21. februar 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 7. februar 2024 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt