Luftfoto over lokalplanområdet Poppelstykket II

Poppelstykket II - lokalplan 633

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre bl.a. ungdomsboliger, familieboliger, hotel og butikker i stueetagen

Høringsfrist:

7. marts 2024
Indsendt af:
Anders Trolle
Dato: 3. marts 2024
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kære alle, Jeg mener det er en god ide at bebygge grunden, men projektet har nogle store arkitektoniske mangler. Det er ingen variation i højden og meget lidt variation i facaden og bygningen fremstår derfor alt for massivt. Det ligner etagebyggeri fra 70'erne og lever slet ikke op til København kommunes arkitekturpolitik. Her står bl.a. at bygninger skal være i "menneskelig skala" samt at bygherre skal være med til at "...gøre København endnu bedre ved at skabe arkitektonisk kvalitet." En massiv 7-etagers klods er bestemt ikke menneskelig skala. Der bliver nødt til at være variation i højden og gerne også mere variation i facaden. Derudover synes jeg det kunne være dejligt med nogle skrå tage istedet for de flade tage som ses allevegne og sikkert er billigere men også uendelig kedelige. Som et plus, foreslås det at bruge tegl på facaden som vil matche de omkringliggende byggerier.  Endelig virker projektet temmelig spekulationspræget med "ungdomsboliger" som tydeligvis bare er en måde at omgå krav der normalt stilles til byggeri. Jeg håber virkelig at der kan ske store forbedringer af projektet. Mange tak for muligheden for at komme med min holdning  
Læs høringssvar fra Anders Trolle
Indsendt af:
Rasmus Christiansen
Dato: 3. marts 2024
Svarnummer:
6
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg vil foreslå, at man (forvaltningen) sammen med arkitekt/bygherre raffinerer farveudtrykket yderligere og sløjfer muligheden for brun til blændfelter og altaner. Det er lidt svært at bedømme farverne på visualiseringerne, men det ser ret brunt og dermed massivt ud. Kunne man i stedet arbejde videre med nogle lysere farver i fx brændt orange, siennarød eller falurød? Det tror jeg også ville lette det overordnede udtryk på bygningen. Men ellers nogle spændende detaljer i forslaget.
Læs høringssvar fra Rasmus Christiansen
Indsendt af:
Københavns Ældreråd
Dato: 2. marts 2024
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Københavns Ældreråd
By:
København V
Postnr.:
1550
Københavns Ældreråd bemærker at der med Lokalplan II Poppelstykket Valby er forhandlet med bygherre. Af referat i Borgerrepræsentationen den 14. december 2023 fremgår følgende:”Oprindeligt ønskede bygherre 100 % ungdomsboliger, men i forhandlingerne mellem forvaltningen og bygherre er der opnået enighed om at begrænse andelen til 50 %, mens resten skal være familieboliger”. I den forbindelse ønsker Ældrerådet at gøre opmærksom på, at Teknik- og Miljøudvalget i de sidste fem år har haft en politisk hensigtserklæring om at der årligt skal bygges fire seniorbofællesskaber i København. Det sker desværre ikke. Ældrerådet har haft en løbende dialog med forvaltningen og udvalget om emnet, hvorfor vi påpeger, at her var der en oplagt mulighed, ved forhandlinger med bygherre, at bygge et seniorbofællesskab som en mindre del af de 25% almene boliger. De demografiske ændringer i København fordrer et politisk fokus på boliger til ældre, herunder seniorbofællesskaber. Link til behandlingen i Borgerrepræsentationen den 14. december 2023.https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-14122023/referat/punkt-15
Læs høringssvar fra Københavns Ældreråd
Indsendt af:
Anita Garbers
Dato: 28. februar 2024
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Privatperson med bolig i området
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg har set de tre billeder af det nye hus, der påtænkes bygget. Byggeriet ser hjerteløst massivt ud, så langt fra den bygningsmasse, som har præget området tidligere. Det mangler variation i højde i længerne og i facaderne, sådan som man kan se det på andre byggerier bl.a. på Grønttorvsgrunden. Det lukker for området og er med til at skabe en "tunnel"gade ved områdets begyndelse, hvor det ellers kunne have været et lavere, varieret byggeri, der indbød til at færdes der. Jeg kan se, at der er planer om grønne arealer, men de er mest gemt væk bag de massive blokke. Jeg ved ikke, om de er tænkt til brug kun for beboerne - eller om det også er andre, som kunne færdes der og nyde et grønt frirum. Som det er påpeget af andre, så har vi en del ungdoms/studieboliger i kvarteret, så måske er behovet for studielejligheder kun nødvendigt, hvis boligernes pris er passende for en studerende. Husk også, at når der bygges så mange boliger, så er der også et behov for et område, hvor børn kan lege og især spille bold. Det er der mangel på rigtig mange steder. Det vil også være godt, hvis der også er et desideret hundelufterområde. Det er også noget, som boligbyggerne glemmer at tænke på. Måske kunne sådanne områder indgå i projektet i stedet for nogle af lejligheder, så den massive del blev lidt mindre. Man behøver jo ikke at klemme alt økonomisk ud af sådan et projekt. Det ser fint ud på billedet med sådan en lille sø, men hvad bliver den til efter et stykke tid ?? Der er jo rigeligt med affald i området allerede nu. Og hvad med færdsel og sikkerhed for små børn ?? Men den er måske tænkt som en del af et skybrudsprojekt ?? Jeg vil håbe, at bygherren og andre tænker sig godt om, og bygger, hvad der er godt for andre - ikke kun for dem selv økonomisk. Husk at bygningen, som vi andre skal se på, ligger der i mange mange år. Den skulle gerne være en bygning, man synes om at kigge på - og ikke mindst at bo i. Placeringen forpligter. Men venlig hilsen, Anita Garbers
Læs høringssvar fra Anita Garbers
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 27. februar 2024
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Thor Kjøller Hartmann
Dato: 27. februar 2024
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København
Postnr.:
2300
Vedhæftet HOFORs høringssvar
Læs høringssvar fra Thor Kjøller Hartmann
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 22. februar 2024
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedhæftet Valby Lokaludvalgs høringssvar. 
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg