Østre Gasværk Teatergrund - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en teatersal, private og almene ungdomsboliger og et parkeringsanlæg ved Østre Gasværk Teater.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

9. april 2018 til 4. june 2018

Sagsnummer

2018-0066911

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. june 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Østre Gasværk som PDF (32 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. marts 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljørapport, faktaark, parkeringsnotat mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. april 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 15. maj 2018

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér