Østre Gasværk Teatergrund - lokalplan nr. 568

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en teatersal, private og almene ungdomsboliger og et parkeringsanlæg ved Østre Gasværk Teater.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

9. april 2018 til 4. june 2018

Sagsnummer

2018-0066911

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. june 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 568 Østre Gasværk Teatergrund som PDF (30 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, henvendelser modtaget i høringsperioden samt i supplerende høring, notat om henvendelser, revideret tegning, referat af borgermøde og parkeringsnotat

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. januar 2019.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Østre Gasværk som PDF (32 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. marts 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljørapport, faktaark, parkeringsnotat mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. april 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér