Ophævelse af Byplan 86 Kraftværksvej

  • Luftfoto af området Byplan 86
Ophævelse af Byplan 86 af den 17. marts 1978 blev bekendtgjort 11. november 2020

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

16. juni 2020 til 30. juni 2020

Sagsnummer

2020-0127655

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. juni 2020

Høringen er lukket

Byplan 86 har fastsat anvendelsen af den nordøstlige del af matr.nr. 543 til at være forbeholdt erhvervsformål, herunder havneformål. Anvendelse muliggør ikke med de mange fritidsaktiviteter, som denne del af byen efterhånden bærer et kraftigt præg af.

Vedtaget - ophævelse af Byplan 86

Borgerrepræsentationen har den 29. oktober 2020 vedtaget at ophæve Byplan 86 Kraftværksvej.

I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Byplan 86 Kraftværksvej, henvendelser modtaget i høringsperioden

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her

Aflysningen er uændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Aflysningen har følgende betydning

Ved byplanens ophævelse vil området fremover være reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Ophævelsen blev offentliggjort på Plandata.dk den 11. november 2020.

Her kan du se materialet

Til og med den 9. december 2020 kan du se et læseeksemplar af den tidligere gældende byplan og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 9. december 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af ophævelse af Byplan 86. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen

Tidligere materiale

Forslag til ophævelse af byplan 86

Ved byplanens ophævelse vil området fremover være reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion besluttede den 16.06.2020 at sende ophævelsen af byplanen i offentlig høring.

Her kan du læse: 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér