Luftfoto af området Byplan 86

Ophævelse af Byplan 86 Kraftværksvej

Forslag til ophævelse af byplan fra 1978

Høringsfrist:

30. juni 2020
Indsendt af:
Sigrid Søndergaard
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Amager ressource center
By:
København S
Postnr.:
2300
I forbindelse med aflysning af byplan 86 vil ARC påpege, at ARC anvender Kraft-værksvej som adgangsvej for alle renovationsbiler til selve forbrændingsanlægget. Der er altså tale om tung erhvervstrafik på denne vej. Det er den eneste mulige ad-gangsvej, idet Vindmøllevej er adgangen til Amager Bakke og det reakreative område. Her er der en del bløde trafikanter såsom besøgende til selve tagparken, skoler til vo-res skoletjeneste og andre delegationer til rundvisning på anlægget. En aflysning af byplan 86 må i så fald ikke afføde krav om mindre trafik på Kraftværksvej. Ligeledes skal det ikke medfører ændringer i ARCs vilkår ift. at drive sin virksomhed såsom eksempelvis støjkrav etc.
Læs høringssvar fra Sigrid Søndergaard
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 22. juni 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
LAJLA HJORTH
Dato: 22. juni 2020
Svarnummer:
3
By:
CHARLOTTENLUND
Postnr.:
2920
Jeg tilslutter mig i det hele den af L. Vestergaard, København NV, den 21. juni 2020 indgivne protest mod ophævelse af byplanen
Læs høringssvar fra LAJLA HJORTH
Indsendt af:
L. Vestergaard
Dato: 21. juni 2020
Svarnummer:
2
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Med forbehold for meningsforstyrrende formuleringsfejl i forslagets korte tekst: En afskaffelse at den gamle byplanvedtægt åbner for hvad som helt på arealet, som ligger omkranset at byens største samling af farlige anlæg og virksomheder, som indebærer risiko for brand, eksplosionsfare, samt risiko for spredning af sundhedsfarlige aerosoler med lugt og mikroorganismer. Området er oprindelig anlagt med stor og sikker afstand fra det egentlige København, som desværre er ved at omklamre de risiko-belastede samfundsnødvendige Infrastrukturelle funktioner:   Benzinøen Prøvestenen, Amager Værket, ARC Amager Forbrændingen, Rensningsanlægget Lynetten og andet farligt og forurenet. Efter erindringen, er området mere eller mindre i lighed med Pyrolysegrunden forurenet med diverse olie og tjærestoffer, samt melamin, som er læsset af siden 1955 fra Mærsk Raffinaderiet, Dan-Brit-kem a/s, kaldet Pyrolyseværket. Alle naboområderne har forbud mod dyrkning af spiselige afgrøder. Området bør aldrig anvendes til beboelse eller langvarigt ophold. Området kan fremragende anvendes til fritidsformål, herunder alverdens sø- sejl og rosport. Vandet i Prøvestenskanalen skal formentlig have forbedret vandskifte og gennemløb før det bliver egnet til at bade i, men sejle og ro i det relativt rolige vand, må være en oplagt mulighed.
Læs høringssvar fra L. Vestergaard
Indsendt af:
Henning Kestner
Dato: 16. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
københavn v
Postnr.:
1676
Ophævelsen virker logisk for mig, der har kolonihaver ved siden af. Så mangler vi bare, at få nedlagt/flyttet gocardbanen til et sted, hvor den ikke støj-generer sejlere, kolonister og naturbesøgende. Banen er fejlplaceret fordi en tænker engang tænkte: "Det hele er fritidsformål". Men vedkommende glemte, at der er fanden til forskel på en motorbane og naturelskere. ALLE andre end gocarderne er plaget af støjen. Kunne disse maskiner måske tåle, at få påmonteret noget så kendt som lyddæmpere ? ? ? ? Med moderne udstødningsrør kan gocarderne og vi i det omgivende landskab måske leve sammen uden at genere hinanden! 
Læs høringssvar fra Henning Kestner