Omlægning af Børnecenter København (BCK)

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. december 2016 til 3. februar 2017

Sagsnummer

2016-0046528

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. februar 2017

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 7. december 2016 behandlet indstillingen ”Omlægning af Børnecenter København (BCK)" og besluttet at sende forslaget i høring hos berørte interessenter, inkl. forældreorganisationer med frist den 3. februar 2017.

I forbindelse med høringen afholder Børne- og Ungdomsforvaltningen et "gå-hjem"-møde onsdag den 18. januar fra kl. 16.00 –17.30 i kantinen i Børne- og Ungdomsforvaltningen (Gyldenløvesgade 15, stuen).

Efter høringen vil udvalget få forelagt sagen til endelig beslutning og en nye organisering vil i givet fald træde i kraft pr. 1.1.2018.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy