Østerport Metrostationsplads - lokalplan 471

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere en stationsplads.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

7. december 2011 til 7. february 2012

Sagsnummer

2011-169730

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. february 2012

Høringen er lukket

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere en stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder omkring Østerport Station.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 471 - Østerport metrostationsplads som PDF
Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. august 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, referat af borgermøde, høringssvar.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Østerport metrostationsplads som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér