Østerport II - lokalplan 521 med kommuneplantillæg nr. 43

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

19. december 2014 til 20. february 2015

Sagsnummer

2014-0041369

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. february 2015

Høringen er lukket

Planerne gør det muligt at fortætte erhvervsbebyggelsen på Oslo Plads til højre for Østerport Station. Bebyggelsen skal tilføre området et mere bymæssigt præg og samtidig indordne sig i områdets kulturhistoriske miljø. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætning om at sikre en høj tilgængelighed med kollektiv trafik til kontor- og serviceerhverv.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 521 Østerport II med kommuneplantillæg nr. 43 som PDF (12 mb)
Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. juni 2015.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Hent lokalplanforslag Østerport II som PDF
Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2014.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér