Østerport II - lokalplan 521 med kommuneplantillæg nr. 43

Lokalplanen blev bekendtgjort den 10. juni 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

19. december 2014 til 20. februar 2015

Sagsnummer

2014-0041369

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. februar 2015

Høringen er lukket

Planerne gør det muligt at fortætte erhvervsbebyggelsen på Oslo Plads til højre for Østerport Station. Bebyggelsen skal tilføre området et mere bymæssigt præg og samtidig indordne sig i områdets kulturhistoriske miljø. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætning om at sikre en høj tilgængelighed med kollektiv trafik til kontor- og serviceerhverv.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 521 Østerport II med kommuneplantillæg nr. 43 som PDF (12 mb)

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. juni 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslag Østerport II som PDF

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2014.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Hent startredegørelse for Østerport II som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér