Ørestad Nord Tillæg 5 - lokalplan 301-5

Formålet med lokalplantillægget er alene at ændre anvendelsen af "Idrætsgrunden" til boliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

20. december 2011 til 21. february 2012

Sagsnummer

2011-177295

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. february 2012

Høringen er lukket

Formålet med lokalplantillægget er alene at ændre anvendelsen af "Idrætsgrunden" til boliger. Rækkehusbebyggelsen omfatter 87 ejerboliger i 3 etager med for- og baghaver.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 301 Ørestad Nord med tillæg 1, 2, 3, 4 og 5 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. 
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Ørestad Nord tillæg 5 som PDF
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Situationspaln, tegninger mm.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Ole Horst, tlf. 3366 1374

Få nyt om høringer

Abonnér