Ny Tøjhus tillæg 4 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en bygning med serviceerhverv, udvidelse af det eksisterende hotel samt en daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

17. july 2019 til 25. september 2019

Sagsnummer

2017-0314239

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. september 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ny Tøjhus tillæg 1 som PDF (6 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og parkeringsnotat Ny Tøjhus

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 17. juli 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • ​Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér