Ny Tøjhus tillæg 4 - lokalplan 327-4

 • Luftfoto af lokalplanområdet Ny Tøjhus tillæg 4
Lokalplanen vil muliggøre opførelse af en bygning med serviceerhverv, udvidelse af det eksisterende hotel samt en daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

17. juli 2019 til 25. september 2019

Sagsnummer

2017-0314248

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. september 2019

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 327 med tillæg 1, 2 og 4 som PDF (20 mb)

Borgerrepræsentationen har den 12. december 2019 vedtaget lokalplanen.
I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring og svar på spørgsmål fra Marcus Vesterager om Endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan Ny Tøjhus I, Amager Vest.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 17. juli 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 20. december 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 17. januar 2020 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
 • ​Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 17. januar 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan 327 Ny Tøjhus. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ny Tøjhus tillæg 1 som PDF (6 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og parkeringsnotat Ny Tøjhus

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 17. juli 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
 • ​Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt