Ny Østerbro Skole - lokalplan 495

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

4. march 2013 til 3. may 2013

Sagsnummer

2013-40120

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. may 2013

Høringen er lukket

Etablering af en ny grundskole og et nyt fritidshjem. I tilknytning til skolen skal der bygges en ny idrætshal, der både skal kunne anvendes til den obliogatoriske skoleidræt og til aktiviteter udenfor skolens åbenstider.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 495 Ny Østerbro Skole som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. september 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, ændringsforslag.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 22. oktober 2013
Tidligere materiale 
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Ny Østerbro Skole som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, borgerdialogproces.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Kim Vindbjerg Hansen, 2764 3341

Få nyt om høringer

Abonnér