Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448

Lokalplanen skal mulligøre, at de tidligere industriejendomme omkring Ny Ellebjerg Station kan omdannes til bykvarter med boliger og erhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

24. march 2010 til 25. may 2010

Sagsnummer

2010-49177

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. may 2010

Høringen er lukket

Lokalplanen skal mulligøre, at de tidligere industriejendomme omkring Ny Ellebjerg Station kan omdannes til  et tæt bykvarter med blanding af boliger og erhverv, herunder kreative erhverv og butikker.
Tillæg 1
Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448 med tillæg 1
Tidligere materiale
Vedtaget lokalplan
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 23 september 2010. I referatet fra mødet (punkt 10) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, Referat af borgermøde, Evaluering af borgermøde, høringssvar, Notat om modtagne høringssvar, Revideret lokalplantegning mrk. D, Revideret lokalplantegning nr. 7, Sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen , Tilgængelighedsvurdering, Udbygningsaftaler, Aftale med DSB om arealoverdragelse og Aftale med Banedanmark om arealoverdragelse.

Lokalplanforslag
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 11. marts 2010. I referatet fra mødet (punkt 9) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøvurdering, tilgængelighedsvurdering og rettelsesblad til lokalplanforslaget.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 26. november 2008. I referatet fra mødet (punkt 22) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, tilgængelighedsvurdering og kommentar fra Valby lokaludvalg.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Peter Høiriis Nielsen, 3366 1360

Få nyt om høringer

Abonnér