Nørrebrogade 33 - lokalplanforslag

  • Nørrebrogade 33 set fra oven
Lokalplanen skal gøre det muligt at udlægge området til etagebebyggelse i 4 etager til boliger og serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

1. juli 2024 til 26. september 2024

Sagsnummer

2024-0190534

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2024
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Nørrebrogade 33 som PDF (3 mb)

Afdelingen for Klima og Byudvikling besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget​

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. juli 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil 4 uger offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt