Nordhavnsvej - supplerende høring om støj

Københavns Kommune har fået foretaget supplerende støjberegninger og sender de nye beregninger i offentlig høring.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

23. februar 2010 til 10. marts 2010

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. marts 2010

Høringen er lukket

 
 
 
I 2009 var der høring om forslag til lokalplan, tillæg til kommuneplan 2005 og VVM-rapport om Nordhavnsvej. Københavns Kommune har fået foretaget supplerende støjberegninger og sender de nye beregninger i offentlig høring fra den 23. februar til den 9. marts 2010. De supplerende beregninger justerer de tidligere beregninger, men giver ikke anledning til ændringer i vurderingen af trafikstøj i VVMrapporten. VVM-rapporten beskriver Nordhavnsvejs miljøkonsekvenser og viser, at støj fra vejen kan afhjælpes. Rapporten viser desuden, at vejen vil
aflaste tætbeboede gader for trafik.

Ansvarlig

Lone Reiff, tlf. 33 66 55 11

Få nyt om høringer

Abonnér