Nørrebro Station Metrostationsplads - lokalplan 487

I forbindelse med den nye Cityring skal der bygges en metrostation ved Nørrebro Station.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

25. june 2012 til 25. september 2012

Sagsnummer

2012-89911

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. september 2012

Høringen er lukket

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 487 - Nørrebro Station Metrostationsplads som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, referat og evaluering af borgermøde, notat om indsigelser mv.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 10. januar 2013.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Nørrebro Station Metrostationsplads som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, forslag til borgerdialog, notat vedr. cykelparkeringspladser mv.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Tue Alstrup Avnby, 3366 1236

Få nyt om høringer

Abonnér