Nansensgade tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplantillægget skal gøre det muligt at etablere serviceerhverv, såsom hotel og kontor samt flere boliger i baghuset.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

31. maj 2024 til 26. august 2024

Sagsnummer

2023-0348902

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. august 2024
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 1 til lokalplan 234 Nansensgade som PDF (3 mb)

Afdelingen for Klima og Byudvikling har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 31. maj 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:    

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 28. juni 2024  kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt