Luftfoto over lokalplanområdet

Nansensgade tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at etablere serviceerhverv, såsom hotel og kontor samt flere boliger i baghuset.

Høringsfrist:

26. august 2024
Indsendt af:
Monica Carlsson
Dato: 13. juli 2024
Svarnummer:
10
By:
København
Postnr.:
1367
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig det svar, som Anna Høybye fra min boligforening, A/B søblik har afgivet.  Mvh Monica Carlsson
Læs høringssvar fra Monica Carlsson
Indsendt af:
Lene Gade Hansen
Dato: 11. juli 2024
Svarnummer:
9
By:
Kbh-K
Postnr.:
1367
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig det svar, som Anna Høybye fra min boligforening, A/B søblik har afgivet. Som andre vel(over)besøgte turistbyer i Europa, bør København værne om udbuddet af almindelige boliger til overkommelige priser for lokalbefolkningen. Ikke flere hoteller i centrum! Venlig hilsen Lene
Læs høringssvar fra Lene Gade Hansen
Indsendt af:
Sara Frimer Moos
Dato: 7. juli 2024
Svarnummer:
8
By:
København k
Postnr.:
1367
Der er ikke behov for flere hoteller i indre by, der er tværtimod større behov for flere boliger, således at København fortsat er for borgerne.  København skal være en by man kan bo i.
Læs høringssvar fra Sara Frimer Moos
Indsendt af:
Anna Høybye
Dato: 6. juli 2024
Svarnummer:
7
By:
København K.
Postnr.:
1367
Forslaget vurderes at være i direkte strid med intentionen bag Indre By Lokaludvalgs Bydelplans overordnede ambition om at "øge boligmassen i Indre By ved at konvertere kontorer til boliger og ved at dæmme op for anvendelse af boliger/ejendomme til hotellignende virksomhed, fx Airbnb." Bliver forslaget vedtaget kan ejeren af ejendommen i princippet omdanne ALLE m2 til erhverv, som det fremgår tydeligt på tegning 2 i forslaget. Det kan i øvrigt undre, at "Anvendelsen af ejendommen i dag er overvejende kontor med boliger i den øverste etage", når lokalplan 234 Nansensgade fastlægger " ejendommens anvendelse (...) til boligformål med mulighed for at indrette butiks- og kontorlokaler og lignende i stueetagen mod Nørre Søgade". Der er i den grad brug for flere boliger til fastboende københavnere, der betaler kommuneskat. Der er IKKE brug for flere hoteller i indre by. Ejendommen er forbundet til et fælles gård/have-areal, der deles af en række andels- og lejeforeninger. Det vil ændre sammenhængskraften og trygheden for de menneske, herunder børnefamilier og ældre mennesker, hvis der pludselig bliver direkte passage fra et hotel med skiftende gæster, som ikke har et fast tilhørsforhold og ansvarsfølelse for det fine fællesskab, der er skabt.  Det er heller ikke behandlet i forslaget, hvordan den stigende mængde affald skal håndteres, hvis der etableres hotel i bygningerne, ligesom hoteldrift også kan forventes at føre til store ventilationsanlæg, som vil skæmme og larme. Københavns kommune opfordres til at trække forslaget tilbage med undtagelse af den del af forslaget, der gør bygningen bevaringsværdig. Derudover opfordres relevant kommunal forvaltning til at sørge for at den nuværende lokalplans bestemmelser om anvendelse overholdes.   
Læs høringssvar fra Anna Høybye
Indsendt af:
Kira
Dato: 29. juni 2024
Svarnummer:
6
By:
København K
Postnr.:
1304
Der er ikke behov for flere hoteller og/eller hotel lejligheder i København. Kommunen taler gang på gang ind i manglen på boliger i hovedstaden, men foreslår nu flere hoteller til gavn for turisterne?  Indre By består allerede af for tæt pakket turisme, der mangler intiativ til at guide turisterne ud af byen og ud i nærområderne, som gevaldigt også har brug for de penge turisterne kommer med. Derfor bør Københavns Kommune ikke bakke op om hotel byggerier, turisterne skal nok komme til København og Indre By. Yderligere fremstår bygningen i sig selv som en del af den Københavnske historie heriblandt udseende. De sidste mange hotellet/hotel lejligheder der er skudt op i Indre by har ændret facade og stil så de skiller sig ud fra “mængden”. Hvilket bidrager negativt til “det københavnske” udseende som turisterne netop kommer for at fange på billeder. Til sidst bør Kommunen/Lokaludvalget mfl. overveje, hvad der kan gøres ved den tæt pakkede turisme. Bydelen begynder at bestå mere og mere af ikke lokalboende, hvilket tydeligt kan ses i bybilledet i form af øgede mængder skrald på gaden, larm fra nattelivet og uden for høj sæson døde spots i gader og stræder, hvor hoteller, souvenir butikker og andet ligger næsten tomt hen indtil næste turisme ryk.
Læs høringssvar fra Kira
Indsendt af:
Anne Ingevold
Dato: 28. juni 2024
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
3557435
By:
København K
Postnr.:
1367
Flertallet i Borgerrepræsentationen bruger behovet for flere boliger som argument for at bebygge grønne områder som Amager Fælled og ødelægge havmiljøet ved Lynetteholm. Og nu fremsættes så et forslag om at nedlægge boliger i Indre By. Dette er ikke blot dobbeltmoralsk, det er også en hån mod de 600.000 københavnere, der betaler skat til kommunen. Ud med det lokale og ind med rullekufferterne. Til glæde for hvem? Hvordan påvirker det infrastrukturen og lokalånden, når turister, der skal transporteres rundt, erstatter fastboende borgere? Hvad koster turismeinfrastrukturen, og hvad kunne skattepligtige indbyggere bidrage med, hvis nye hoteller i stedet var almennyttige boliger? Det er københavnerne, der skal styre byens udvikling, ikke kapitalinteresser og økonomisk gevinst.
Læs høringssvar fra Anne Ingevold
Indsendt af:
Thomas Roland
Dato: 28. juni 2024
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Tak for den tilsendte offentliggørelse af forslag til tillæg 1 til lokalplan 234 Nansensgade. Københavns Museum har gennemgået forslaget med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. Da tillægget til lokalplanen udelukkende omfatter ændret anvendelse af eksisterende ejendomme og ingen egentlig ændring i kvarterstruktur m.v., ligesom det angives, at facaden mod gaden bør bevares og det fremgår af tidligere materiale vedr. VVM-vurdering, at der i forbindelse med anvendelsesændringen vil blive sat krav for evt. tiltag der kommer til at påvirke facaden, vurderer museet, at de primære kulturhistoriske værdier ikke vil blive påvirket væsentligt af tillæggets angivelser. Som også anført tidligere, anbefaler museet, at de kommende vilkår i videst mulige omfang bør sikre en uændret facadestruktur og -fremtoning – også i forhold til vinduernes udtryk m.v. Venlig hilsen Thomas Roland Museumsinspektør, Arkæolog Københavns Museum Tlf.: +45 2155 9610 Mail: ez4e@kk.dk
Læs høringssvar fra Thomas Roland
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 18. juni 2024
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Metroselskabet har ingen kommentarer til lokalplanforslaget, grundet projektets lokation, som er udenfor Metroens servitutzone. 
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Søren Vinholt-Rasmussen
Dato: 12. juni 2024
Svarnummer:
2
By:
København K
Postnr.:
1300
Hellere boliger end hoteller
Læs høringssvar fra Søren Vinholt-Rasmussen
Indsendt af:
Peter MUschinsky
Dato: 10. juni 2024
Svarnummer:
1
By:
København K
Postnr.:
1054
Det er (endnu et) forslag som vi skade København hvis det gennemføres. Der mangler boliger i København.  Der er derfor ingen fornuftige begrundelser for at nedlægge boliger og konvertere dem til hoteller/hotellejligheder. København har en turismestrategi som handler om at sprede turismen til nye og andre områder af København, end Indre By.  Dette forslag går den anden vej (som flere andre forslag om at etablere flere hoteværelser/hotellejligheder i indre by).  Der skal IKKE være flere turister i Indre By. Tvært imod. Flertallet i Borgerrepræsentationen bruger b.l.a. behovet for flere boliger som begrundelse for at bebygge vores grønne områder (Amager Fælled) og ødelægge vores havmiljø (Lynetteholm), og nedlægger så samtidig boliger i Indre by.  Det er ikke alene dobbeltmoralsk, det er en hån imod de ca. 600.000 københavnere der betaler skat til Københavns Kommune. Jeg savner en beregning af hvordan turismen bidrager til københavns Kommunes økonomi.  Hvad vil den økonomiske forskel være når man konverterer boliger hvor beboerne betaler skat til Københavns Kommune, med hoteværelser-/lejligheder?  Hvilke krav stiller det til infrastrukturen når det er turister der skal transporteres, frem for indbyggere som transporterer sig selv?  Hvad er omkostningerne til turisme-infrastruktur, og hvad ville skattepligtige indbyggere bidrage med hvis ny hoteller var almennyttige boliger i stedet for? København er ved at blive udviklet til at være "oplevelsespark København".  Noget som turister besøger 1 - 3 dage for at tage videre.  Når de er her bor de på hoteller som ikke betaler skat i DK, spiser på McDonalds som heller ikke betaler skat i DK.  Drikker en øl på et værtshus som ejes af et firma som betaler skat på Cayman Islands, eller .... Københavns udvikling skal styres af københavnerne - ikke af kapitalinteresser og muligheder for økonomisk gevinst. Så, nej til at konvertere boliger til hotelværelser/hotellejligheder.
Læs høringssvar fra Peter MUschinsky