Mozarts Plads - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen vil muliggøre ny udformning af Mozarts Plads i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

19. september 2019 til 14. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. november 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Mozarts Plads som PDF (7 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 16. september 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 19. september 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 8. oktober 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 17. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér