Luftfoto af lokalplanområdet

Mozarts Plads - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre ny udformning af Mozarts Plads i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen.

Høringsfrist:

14. november 2019
Indsendt af:
Marianne Christensen
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
14
By:
Copenhagen
Postnr.:
2450
Pladsen bør indrettes, så den afspejler respekt og omsorg for bydelens borger. Det er Sydhavnens styrke at her er plads det skæve, kreative, originale og ufriserede. Mozarts Plads må således gerne afspejle, at i Sydhavnen er "stilling, status og rig lig et nul". At bydelen bygger på almen menneskelige værdier som tilhørsforhold, respekt, kærlighed og forståelse (dog politisk neutrale). Her er man menneske før man en indkomstgruppe, et køn, alkoholiker eller en diagnose. Her finder man sin egen kasse. Dette kunne visuelt vises med natur, der snor sig og finder sig sin egen ”vej” under de givne betingelser. Pladsen må gerne på et abstrakt plan underbygge ”mening”. Hvor arkitektur kan give følelse af at være ”lille” overfor noget større (ex. retssale og domkirker), må arkitekturen på Mozarts Plads signalere accept / her kan du være tryg. Evt. inspireret af dansk (evt. historisk) kultur for ligeværd og hygge. Pladsen skal afspejle en tolerance for alle grupper og størrelser i bydelen (alkoholikere, naboer, børn, ældre, hunde, rig og fattig). Børn, der oplever omsorgssvigt må også gerne finde ”en ven” på pladsen. Ex. en installation af et folk skæve ”størrelser”, der viser en plads til barn imellem dem, hvor et eller to børn fysisk kan sidde. Og/eller en statue af Peter Sabro, Astrid Lindgren, Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, arbejderbørn fra slutningen af 1800 og starten af 1900 tallet. Personligheder, der udstråler ”du er ikke alene”. Det må også gerne være en figur man kan holde i hånden. Et lægsskur tæt på toilet eller toiletafskæmning, sammen med lys, evt et springvand, der kunne tænde og slukke/lukke ned hhv. ml. kl 6.30-15.00. Og være drevet af vand og vindkraft. Det kunne understøtte byens alkoholikere (borger der nyder alkohol), mens det understøtter og viser respekt for pladsen naboer ved at lukke ved om aftenen. Der må også samtidigt også gerne være plads til ex. studerende / unge (dvs. alle der nyder alkohol). "Alkoholiker" pladsen skulle kobles med en hundegård for at undgå omstrejfende hunde. Erfaring viser at alkoholikerne ikke kan holde øje med deres kæle/omsorgsdyr, derfor bør disse være afskærmet fra bydelens øvrige hunde (og børn) – evt. sammen med borde og bænke til alkoholikerne/brugerne af pladsen. Disse skal dog ikke alt for tydeligt – være afskærmede / isoleret på pladsen. Der bør være en legeplads for Banenens ældre borger og bydelens børn kan mødes og have glæde af hinanden. Og ældre kan sidde i deres vinduer og nyde de små. Legeplads-faciliteterne omkring Mozarts Plads forringes formentlig på grund af skybrudsprojektet ved Karens Minde, hvorfor der gerne synligt må være plads til børn i bydelen (dog ikke prægende eller dominerende). Det kan være sted de små kan hygge sig på deres præmisser, mens forældre ex. kigger på et loppemarked på Mozarts Plads. Pladsen bør indrettes så der kan drives loppemarked professionelt. Således kan et mønstret i fliserne på kreativ vis afgrænser boder/stander plads. Der må også gerne opsat et stativ til brug for prøverum (ved køb af tøj). Ex. et jernstativ, der let kan kastes et par tæpper op på. Eller en jernlåge / skur. Dog med mulighed for at se om der står nogen derinde. Der prøver tøj / eller gemme sig i mørket. Stativet / installationen må ikke også kunne fungere som skjulested eller toilet. Cykelparkeringen skal gennemtænkte da der må forventes en stigende pres fra cyklister der kører gennem Valbyparken - en udvikling der gerne må styrkes af en betalingsring rundt om København, der facilitere omsorg og omtanke for trafiksikkerhed og klimamål. Der skal være massere bænke gerne i klynger, så stedet kan bruges som ophold og samtidigt være netværksskabende. Der må gerne være plads og installeres bytteskabe. Ligesom pladsen gerne må kunne understøtte koncerter, skuespil eller større offentlige forsamlinger, der binder bydelen sammen. Bydelen er kendetegnet ved små lejligheder og enlige beboere. Mozarts Plads må gerne understøtte at ”mennesker mødes”. Der må også gerne være udstillingsplads til eksperimenter med kreative klimaløsninger og lokal kunst (af genbrugsmaterialer). Gerne noget der tiltrækker opmærksom. Noget man kan lære af og som starter den første samtale med den nye tilflytter til bydelen. Synes jeg ikke, der skal køre gennemgående trafik over Mozart Plads. På den måde bliver Musikbyen som i dag jf. metrobyggepladsen, mere eller mindre bilfri. Dette punkt er nok det vigtigste, da mange af de andre forhold lettere kan komme til senere, mens trafikåre senere er enormt svært at ændre på. Dernæst vil en plads ”man mødes på” være det vigtigste. Samtale understøtter i sig selv ny forståelse, indsigt og udvikling.
Læs høringssvar fra Marianne Christensen
Indsendt af:
Pernille Rosendal
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
13
By:
Kbh Sv
Postnr.:
2450
Jeg er meget i tvivl om de trafikale forhold der.vil komme efter metrobyggeri er færdigt. Er nervøs for at det vil blive en gennemkørsel af meget biltrafik som vil genere beboerne i området både mht støj og p pladser. Er der taget højde for det. Håber trafikken vil blive ledt udenom, så bydelen vil have den ro som den altid har haft omkring Mozartsplads
Læs høringssvar fra Pernille Rosendal
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Vibe Andersson og Kaj Mortensen
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Se vedlagt PDF
Læs høringssvar fra Vibe Andersson  og Kaj Mortensen
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
Man kan sige at den nye plan er en nyfortolkning af bydelens havebytema, hvor de grønne træk nu skal understøtte bydelenens natur og biodiversi-tet frem for alene at være et æstetisk element. Derfor bør det også fremgå at lokalplanen, at den nye træbeplantning fortrinsvis bør bestå af hjemmehørende løvfældende træer, som erfaringsmæssigt giver det største bidrag til biodiversiteten.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Ulla Cornett
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Foreningen Anker Jørgensens Plads
By:
København SV
Postnr.:
2450
I planen for den nye Mozarts Plads fremgår det, at der skal være plads til alle grupper. Hvis man mener helt seriøst, at den skal rumme de mennesker, der lige nu opholder sig på Anker Jørgensens Plads, kræves helt konkret: Indhegning til hunde Toiletfaciliteter Bænke i grupperinger. Herudover opfordres planlæggerne til at læse medfølgende link: Mozarts Plads, en normativ analyse, som er 10 år gammel, men fuldstændig aktuel. https://drive.google.com/file/d/1VCKVPuW0P-826pdDxkXAgzjZexoxzaz_/view?usp=drive_web
Læs høringssvar fra Ulla Cornett
Indsendt af:
Julia pedersen
Dato: 13. november 2019
Svarnummer:
7
By:
København SV
Postnr.:
2450
I tilknytning til den udarbejdede lokalplan for Mozarts Plads skal opmærksomheden henledes på, at en plads for alle sydhavnere også inkluderer de øldrikkere og deres hunde, som tidligere holdt til på Mozarts Plads. I den forbindelse bør der være fokus på at få indtænkt et område på pladsen til dem. Området kan med fordel placeres der hvor den tidligere hundegård var placeret, og der bør opstilles siddemuligheder. På lune dage kan gruppen let tælle +20-30 personer. Desuden bør det sikres, at der opstilles passende mulighed for at de kan forrette deres nødtørft.
Læs høringssvar fra Julia pedersen
Indsendt af:
Karim Friis Arfaoui
Dato: 6. november 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedhæftet er høringssvar fra HOFOR A/S vedr. lokalplanen for Mozarts Plads. Venlig hilsen, Karim Friis Arfaoui, HOFOR A/S
Læs høringssvar fra Karim Friis Arfaoui
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 14. oktober 2019
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9647698 for "Mozarts Plads". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Malene Lohmann
Dato: 7. oktober 2019
Svarnummer:
4
By:
København SV
Postnr.:
2450
Kære Københavns Kommune Som tætteste nabo til vores nye Metro i Sydhavnen, nærmere bestemt, Mozarts Plads, er jeg en anelse bekymret over at se jeres plan med at fjerne 22 stk. Parkeringspladser og omdanne dem til cykelparkering. Jeg har stor forståelse for behovet for at kunne parkere sin cykel og hoppe på Metroen, men som beboer med bil i et i forevejen presset kvarter, med underskud af p-pladser, ser fremtiden godt nok sølle ud for os med bil. Jeg håber i vil tage dette til alvorlig efterretning. Med venlig hilsen Malene Lohmann
Læs høringssvar fra Malene Lohmann
Indsendt af:
JØRGEN VIENBERG
Dato: 7. oktober 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 2
By:
KØBENHAVN
Postnr.:
2450
I tilknytning med lokalplan for Mozarts Plads, har jeg med interesse gennemset forslag. Derved er der opstået en undren over forslagets udlægning, af pladsens topologi og indretning. Pladsen er tiltænkt som en plads for alle Sydhavnere. Men hvis øl-drikkere vil og skal søge tilbage til pladsen, er det en indlysende nødvendighed, at der indrettes et areal – et område, en plads der matcher deres adfærd og de løse hunde. Området kunne udstyres med et pissoir. De vil helst være lidt for sig selv, samles i en gruppe og sidde ved bænke og borde – tæt sammen – sludre og drikke øl. Gruppens størrelse kan sagtens blive op til +20 – 30 personer. Desuden ville det være berigende for pladsen, at springvand bevares – på en ny og central position på pladsen - og med en støjdæmpende diffus vanddyse. Et off. toilet på pladsen er en selvfølge.
Læs høringssvar fra JØRGEN VIENBERG
Indsendt af:
Henry V
Dato: 23. september 2019
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Henriette Vienberg
By:
Kbh sv
Postnr.:
2450
Vi ønsker bestemt vores springvand igen, dette er ikke med hvilket jeg synes er rigtig ærgerligt. Det bliver brugt rigtig meget om sommeren. Pas buske og træer ikke kommer til at dække pladsen for meget i højden med det miljø der befinder sig på pladsen.
Læs høringssvar fra Henry V
Indsendt af:
Lykke Elnif Bay
Dato: 21. september 2019
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Forslaget fra Arkitema Architects p.7 ser fint ud. Stort ønske om mange fine, grønne, solide Rådhusbænke og et springvand. Behov for mange affaldsspande.
Læs høringssvar fra Lykke Elnif Bay