Mjølnerparken - lokalplan 506

Lokalplanen skal muliggøre de elementer i Lejerbos helhedsplan, som kræver lokalplan.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

3. march 2014 til 28. april 2014

Sagsnummer

2013-70437

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. april 2014

Høringen er lukket

Lejerbo har i dialog med beboerne i Mjølnerparken og Københavns Kommune fået skitseret en fysisk helhedsplan for Mjølnerparken. Den fysiske helhedsplan har tre indsatsområder; Gode boliger, trygt boligområde og sammenhæng med Nørrebro.
Vedtaget lokalplan
Mjølnerparken - lokalplan nr. 506 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 18 september 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark, høringssvar, notat om høringssvar og referat fra borgermøde.

Lokalplanen blev bekendtgjort på kk.dk den 1. oktober 2014.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kk.dk den 3. marts 2014
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Jakob Carlé Zabel, 33 66 13 35

Få nyt om høringer

Abonnér