Kalvebod Brygge Vest - lokalplan 485

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

13. june 2012 til 13. september 2012

Sagsnummer

2011-145903

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. september 2012

Høringen er lukket

Lokalplanområdet skal kunne skabe et bynært erhvervsområde, der fremstår grønt og naturpræget. Kalvebod Brygge Vest skal dermed gøres til et særligt sted i byen, der tilbyder gode muligheder for ophold og rekreative oplevelser til glæde for både de daglige brugere og dem, der passerer igennem området.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøredegørelse, henvendelser i høringsperioden, notat om borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. januar 2015
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, tilgængelighedsvurdering mv.

Startredegørelse
Hent startredegørelse for Kalvebod Brygge Vest som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign, Michaela Brüel, 3366 1241

Få nyt om høringer

Abonnér