Jenagade - lokalplan 479

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

27. march 2012 til 27. may 2012

Sagsnummer

2011-7963

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. may 2012

Høringen er lukket

Lokalplanens formål er, at ændre anvendelsen i området fra industri til serviceerhverv.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 479 Jenagade som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, notat om modtagne henvendelser

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. november 2012.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Jenagade som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøvurdering mv.

Startredegørelse
Hent startredegørelse for Jenagade som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign, Peter Juul Nielsen, 3366 1379

Få nyt om høringer

Abonnér