Ingerslevsgade 103

  • Luftfoto af pumpebygning
Ansøgning om delvis nedrivning af bygning på matr.nr. 1264, Udenbys Vester Kvarter, København

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

27. juli 2023 til 24. august 2023

Sagsnummer

962678

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. august 2023

Høring ikke åben

Københavns Kommune, Område for Bygninger, har modtaget en ansøgning om tilladelse til delvis nedrivning af bygning med høj bevaringsværdi (SAVE-værdi 3) på adressen Ingerslevsgade 103, matr.nr. 1264, Udenbys Vester Kvarter, København.

Ansøgningen drejer sig om delvis nedrivning af kloakpumpestation, som er opført ad 2 omgange. Først blev den 1-etages maskinbygning (den østlige del) opført i 1898. I 1945 blev der opført en 2-etagers tilbygning, som udgør den vestlige del af bygningen med forskellige funktioner, herunder værksted, depot og folkelokaler. Bygningen har et samlet etageareal på 345 m² og et bebygget areal på 190 m².

Kun indgangsparti på ca. 40 m² og maskinkælderen i den oprindelige bygning fra 1898 er stadig i brug og bevares. Den øvrige del af bygningen og tilbygning, er ikke i brug og det kan derfor ikke økonomisk svare sig at vedligeholde den. Derfor ønskes bygningen nedrevet.

Læs mere om ansøgningen og se bilag med billeder i vedhæftet: Relateret materiale.

 

Kontakt