Høring vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2021

Ældre i København 2021 beskriver muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

7. oktober 2020 til 4. november 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. november 2020

Høring ikke åben

Kvalitetsstandarden Ældre i København 2021 henvender sig til ældre borgere og pårørende og beskriver Københavns Kommunes forskellige muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65 år. Beskrivelsen af de enkelte tilbud suppleres med praktisk information om, hvor man kan søge om tilbuddet, finde mere information m.m.

Kvalitetsstandarden er sendt i direkte høring hos Københavns Kommunes Ældreråd, Ældre Sagen København City, Hjemmehjælpen A/S, Attendo Omsorg Danmark A/S, Berendsen Textil Service A/S, De Forenede Dampvaskerier, Det Danske Madhus, Egebjerg Købmandsgård A/S, Det Nye Trafikselskab og Intervare A/S.

I vedlagte høringsbrev er væsentlige ændringer i Ældre i København 2021 beskrevet.

Evt. bemærkninger til kvalitetsstandarden Ældre i København 2021 skal være til beskrivelserne af tilbud med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Høringsperioden er fra den 7. oktober til den 4. november 2020. Høringssvarene indgår i det videre arbejde med kvalitetsstandarden, og den endelige version af kvalitetsstandarden forventes godkendt af Borgerrepræsentationen d. 21. januar 2021.

Kontakt