Høring af udkast til afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København

Høring af udkast til afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. december 2018 til 8. january 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. january 2019

Høringen er lukket

Socialforvaltningens udkast til afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere sendes nu i høring til alle interesserede. Høringen skal bidrage til en kvalitetssikring af den samlede afdækning. 

Afdækningen indledes med en kort introduktion til den lovgivningsmæssige ramme for stofindtagelsesrum. Herefter følger et opsummerende afsnit, der sammenfatter de positive tiltag i den nuværende indsats, udfordringer på området, og som også beskriver modtagne bidrag til justeringer i indsatsen. Derefter følger et overblik over det materiale og data, som afdækningen baserer sig på. Herefter følger en række faktaark, der opsummerer de rapporter, undersøgelser og øvrige data, der ligger til grund for afdækningen. 

Afdækningen refererer en række forskellige synspunkter fra mange forskellige aktører på området og er ikke udtryk for Socialforvaltningens faglige anbefaling.

Høringen løber frem til den 8. januar 2019. Derefter vil afdækningen på baggrund af høringen blive tilpasset, og en endelig version forventes færdig i februar 2019.

Læs mere om afdækningen 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér