Socialforvaltningen

Bernstorffsgade 17
1592 København V
Danmark
Socialforvaltningen i København er landets største og tager sig af nogle af de socialt set mest udsatte og sårbare borgere i hovedstaden.