Høring af miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Høring af miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken - et kombineret skybruds- og naturgenopretningsprojekt

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

21. juni 2023 til 13. september 2023

Sagsnummer

2021-0306522

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. september 2023

Høring ikke åben

Et naturgenopretnings- og kapacitetsprojekt

Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR har den 5. oktober 2020 ansøgt om etablering og drift af et kombineret skybruds- og naturgenopretningsprojekt, som omfatter Harrestrup Å og de ånære dele af Vigerslevparken. Skybrudsprojektet er en del af det tværkommunale Kapacitetsprojekt for Harrestrup Å.

Projektet har fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen samtidig med at åen udvides for at håndtere vand fra skybrud og parken indrettes til at kunne håndtere oversvømmelser. Tiltagene er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen for en række miljøparametre bl.a. natur, overfladevand, trafik og rekreative interesser.

Miljøkonsekvensrapporten samt VVM-myndighedernes udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring i 12 uger med frist for bemærkninger den 13. september 2023. Bemærkninger til skal afgives skriftligt her på siden.

Materialet er også fremlagt i offentlig høring i 12 uger på Hvidovre kommune høringsportal, se link. Skriv kun høringssvar et sted, idet der laves en fælles besvarelse i samarbejde med VVM-myndigheder i de to kommuner.

Bygherre afholder i høringsperioden et event med information om projektet

Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR afholder et event for offentligheden om projektet og miljøkonsekvensrapporten den 20. august i Vigerslevparken. Eventet sker to steder i parken med et ens program:

Fra kl. 12 til kl. 13.45 foregår eventet i den nordlige del af parken ved legepladsen tæt ved Lykkebovej. Her kan offentligheden høre om:

  • Kl. 12.00 – 13.00 Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • Kl. 13.00 – 13.45 Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring  
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand

Fra kl. 14.30 til kl. 17.00 foregår eventet i den sydlige del af parken ved indgangen til parken fra Kirsebærhaven. Her kan offentligheden høre om:

  • Kl. 14.30 – 15.30 Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • Kl. 15.30 – 16.15 Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring  
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand

På projektets hjemmeside kan interesserede holde sig opdaterede om projektet og eventet: Harrestrup Å i Vigerslevparken

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 19. juni 2023 behandlet sagen om offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for det kombinerede naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevsparken og kapacitetsprojekt om håndtering af de fremtidige skybrudshændelser.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Indstillingsdokumenter samt Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen kan læses her:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-19062023/referat/punkt-3 

Kontakt