Holmen II - lokalplan nr. 331 med tillæg 1, 2 og 3

Planen gør det muligt, at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

9. october 2012 til 10. december 2012

Sagsnummer

2012-130205

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. december 2012

Høringen er lukket

Planen gør det muligt, at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej. Dette skal ses i sammenhæng med forslag til trafiksanering af Prinsessegade, som tager højde for de trafikgener, som en nedlæggelse af busslusen isoleret set ville medføre.
Vedtaget lokalplan
Hent Holmen II - lokalplan nr. 331 med tillæg 1, 2 og 3 som PDF 
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3, høringssvar, notat om høringssvar, referat af borgermøde og faktaark.

Lokalplanen med tillæg 3 blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 19. december 2014
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 som PDF 
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. august 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3, forslag til borgerdialig og brev fra Christianshavns lokaludvalg.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér