Hermodsgade - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre private ungdoms-og kollegieboliger med samlet etageareal på op til ca. 5.800 m2 på ejendommene Hermodsgade 26-28.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

25. oktober 2019 til 20. december 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. december 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hermodsgade som PDF (20 mb)

Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat og almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 25. oktober 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Nørrebro Bibliotek, Nørrebrogade 208, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 22. november 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 25. februar 2019 startredegørelse for Hermodsgade. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, parkeringsnotat, almene boliger samt bevaringsværdier og anbefalinger for bygningen Hermodsgade 28

Hent startredegørelse for Hermodsgade som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér