Hermodsgade - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre private ungdoms-og kollegieboliger med samlet etageareal på op til ca. 5.800 m2 på ejendommene Hermodsgade 26-28.

Høringsfrist:

20. december 2019
Indsendt af:
Irene
Dato: 10. december 2019
Svarnummer:
28
By:
København
Postnr.:
2200
HALLO ! Kan I ikke se - det er GRIMT !! Kan I ikke se - det fuldstændig ødelægger en bygning der er bevaringsværdig ? Kan I ikke se – det bringer mørklægning over Haraldshus Gård og de anlagte grønne arealer her og den anlagte legeplads ? Kan I ikke se - det stjæler sollys og D vitamin fra børnene, der leger i Haraldshus Gård ? Vi som bor i Haraldshus har i flere år gennem hele anlægning af den nye Metro været igennem et støjniveau, der havde karakter af naturkatastrofe. Nu lever mange af os med invaliderende støj fra den nye Metro i drift. Vi er allerede bekostet på livskvalitet og livskraft og lider under overgreb på vore hjem fra støjen af Metroen døgnet igennem. Vi har allerede masser af ungdom i kvarteret(så vidt jeg ved er der etableret 85 nye ungdomsboliger i Sigurdsgade) og nyder godt af fester fra Bolsjefabrikken og i Sigurdsgade ved Metropol . OG NU DETTE ! Jeg vil ikke bo her og hver dag se på denne grimhed og vandalisme. Vi har brug for mere skønhed – IKKE grimhed ! Haraldshus er en Andelsforening der i mange år har figureret i toppen af veldrevne Andelsforeninger i København. Her er godt naboskab og mange af os kender hinanden igennem mange år. Økonomien har i mange år fået blåt stempel hos bankerne, som en af de allerbedste Foreninger i København. Kære Københavns Kommune – skulle vi ikke med det samme jævne Haraldshus med jorden – og anlægge en fin grøn græsplæne ? Og så finder I lige et hus til os i stedet for. Tilsvarende selvfølgelig. Også hvad husleje angår. Gerne et sted med diversitet. Gerne smukt – gerne farverigt som feks Hundertwasser Haus i Wien ! Gerne med plads til både BØRN, UNGE og GAMLE og alt hvad der er midt i mellem. Sådan har vi det nemlig i vores forening. Kunne man forestille sig denne fine gamle funkisbygning gøre noget godt for børn og gamle i stedet for ? Det er længe siden der blev gjort noget for DEM her i kvarteret ! Slutteligt – kan man garantere at det bliver et REELT tilbud til unge mennesker – dvs en husleje de kan BETALE – af deres SU ? ? ? I hvert fald – dette tiltag – det er en ”ommer” – og jeg protesterer !
Læs høringssvar fra Irene
Indsendt af:
Lene
Dato: 8. december 2019
Svarnummer:
27
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg har aldrig set en anden bygning, som bygningen i Hermodsgade, og jeg mener, den udvendigt bør bevares, som den unikke bygning det er. De ekstra etager vil få gaden til at miste fornemmelsen af lys og luft, derudover vil de ekstra etager skygge for gården i A/B Haraldshus, en grøn gård som bliver brugt flittigt af især børnefamilierne i ejendommen - de børnefamilier (og skatteydere), som kommunen gerne vil holde på. Beboerne i området har i mange år været plaget af larm fra metrobyggeriet, og rundt omkring i ejendommen høres nu metroen i drift døgnet rundt, en ungdomsbolig med tagterrasse vil medføre endnu mere larm i området, og permanet larm kan påvirke helbredet. Så nej tak til mere byggeri og mere larm.
Læs høringssvar fra Lene
Indsendt af:
Inge Storgaard
Dato: 8. december 2019
Svarnummer:
26
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er modstander af projektet. Den fine gamle bygning vil bliver forvandlet til en stor massiv klods, som vil give skygge i både gård og lejligheder. Arkitektonisk vil det være en katastrofe for gadebilledet
Læs høringssvar fra Inge Storgaard
Indsendt af:
Morten
Dato: 8. december 2019
Svarnummer:
25
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er stor modstander af det forslag der foreligger for Hermodsgade - der er tale om en bygning med høj bevaringsværdighed, som vil miste dens enestående karakter ved at den konstruktion der foreslås. Bygning må da, som den er kunne bruges til noget mere konstruktivt end den plan der ligger. Lokalplanforslaget vil muliggøre endnu trøstesløse boliger, som den er lige er blevet opfør flere steder på Sigurdsgade. Det må da være muligt for kommunen, at komme op med en mere konstruktiv idé, som kan fremme lokallivet mere end smække flere høje bygninger ind i området.
Læs høringssvar fra Morten
Indsendt af:
Mogens Hansen
Dato: 7. december 2019
Svarnummer:
24
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er absolut MODSTANDER af projektet i Hermodsgade. Den fine gamle buede funkisbygning vil blive forvandlet til en stor massiv klods, som vil fylde og dominere negativt. Den vil skygge for lyset og lukke solen ude for evigt. Jeg er ikke imod ungdomsboliger, men de må integreres i den oprindelige bygning, som fortjener bevarelse.
Læs høringssvar fra Mogens Hansen
Indsendt af:
Annemette Heilmann
Dato: 6. december 2019
Svarnummer:
23
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Som beboer i Hermodsgade siden 1990´erne, har jeg set kvarteret ændre sig, og desværre ikke til det positive. Gennem de sidste år er torsdag aften til søndag morgen blevet til een langtrukken, larmende, hensynsløs drukfest, hvor horder af, især, unge hærger Hermodsgade, Sigurdsgade og kvarteret omkring Haraldsgade. Her er simpelthen for mange uddannelsesinstitutioner og ungdomsboliger koncentreret på et sted. Bl.a. derfor er jeg imod planen om bebyggelse af kollegie og ungdomsboliger og åben tagterrasse på Hermodsgade. Støt i stedet tiltag for de børnefamilier, midaldrende og ældre som også bor i kvarteret og giv os noget tiltrængt "luft" og grønne pletter og sociale tiltag! Spred ungdomsbyggerier, udd. institutioner, natklubber mm. over andre/flere dele af København og udvikl bydelen her for de øvrige befolkningsgrupper, som bor her,- det må vist være vores tur!
Læs høringssvar fra Annemette Heilmann
Indsendt af:
Francesca
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
22
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg bor i Haraldsgade ved siden af den bygning der omtales i planforslaget og støtter ikke projektet. Vi har haft en lang periode med meget støj pga. metrobyggeri, som ikke er helt overstået endnu. Vi kommer til at miste lys i vores lejlighed og vil få mørket over legepladsen i vores gård. Det vil også føre til økonomiske tab mht. værdien af og interesse for vores lejligheder. Planforslaget hjælper ikke til at udvikle nabolaget. Tværtimod forhindrer det en positiv udvikling af bylivet og ødelægger kvarterets arkitekturen. Jeg mener heller ikke, at kommune anerkender de rettigheder af de beboere der er i forvejen. Det er ikke nok med en høringsvar. Man burde have mulighed for en afstemning.
Læs høringssvar fra Francesca
Indsendt af:
Jeppe Due
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
21
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Jeg kan ikke tilslutte mig forslaget om de nye ungdomsboliger. Beboerne i de tilstødende ejendomme har længe kæmpet for at få ro på området med borgerforslag om eksempelvis fartbump og skraldespande. Med en massiv indsats fra beboerne på Haraldsgade, er der nu markant mindre skrald i gaden, og folk tager initiativ til at kontakte myndighederne når der sker uroligheder. Det vil derfor være klart at fortrække at bygningen igen bliver til en skole, børnehave eller lignende da det hiver i den modsatte retning af "fest og ballade". En offentlig bygning eller andet der bliver brugt i dagstimerne er en anden ide. Uanset hvad bygningen bliver brugt til, synes jeg at tilbygningen bør gentænkes, da det nuværende forslag ligner et 2010'erne standardudkast til, hvordan man får presset de sidste km bygning ud af en grund og signaturen, lamellerne, ser ud som om de er snuppet fra Trumps Border Wall.
Læs høringssvar fra Jeppe Due
Indsendt af:
Niko
Dato: 4. december 2019
Svarnummer:
20
By:
København N
Postnr.:
2200
Som nabo til det planlagte byggeri i lokalplanen kan jeg på ingen måde tilslutte mig forslaget. Jeg mener at det sker på bekostning af de mange beboere i området. Byggeriet tager ikke hensyn til hverken æstetikken eller beboensamensætringen i området. Dermed vil byggeriet være en forringelse for de eksisterende beboere området men også for selve området nu og på sigt - foruden for de åbenlys genener som et undgombyggeri af den størrelse inkl. tagtersase vil medføre for de nuværende beboere. Der er i forvejen mange udfordringer i områder med biltrafik og metrostøj som jeg mener ikke bliver taget alvorligt, som vi må leve med. Byggeriget af endnu et ungdomsbolig, i tillæg til de 85 nye boliger på Sigurdsgade, vil på ingen måde gavne området og vil være endnu et gene bland de mange. Jeg synes at det vil give mest mening at bevare den ikoniske bygning som den er og bruge den til noget som gavner hele lokalområdet og tager hensyn til de eksisterende beboere og som vil være med til at bidrage med en positiv udvikling af området.
Læs høringssvar fra Niko
Indsendt af:
Louise
Dato: 3. december 2019
Svarnummer:
19
By:
København N
Postnr.:
2200
Som nabo kan jeg ikke tilslutte mig Hermodsgade byggeprojektet, da jeg mener det vil være at et tilbageskridt for et område med meget potentiale. Kvarteret omkring Hermodsgade er i dag prøvet på flere områder; vi har (haft) vores hyr med banderne, og i vores lejligheder kan vi nu høre metroen i alle døgnets timer. Jeg mener, begge dele må tale for, at man som Borgerrepræsentation må se på, hvordan vi kan løfte det her kvarter af København i stedet for at mase flere folk ind gennem tilfældige projekter. Det er klart, at to ekstra etager på ejendommen vil skæmme herlighedsværdien af os naboers boliger; vi vil få mindre lys, luft og udsigt til gengæld vil vi kunne se frem til mere støj og gener fra en tagterrasse lige uden for stuevinduet. Endnu en boligblok vil øge kvarterets stemning af at være et sted med store boligblokke, hvor mange mennesker bor, men hvor der er meget lidt byliv. Bygningen er udpeget som havende høj bevaringsværdig. Ud fra projektets visualiseringer kan jeg ikke se, at der kan være tale om bevaring, da bygningen fuldstændig ændrer udtryk. Mener man virkelig, at man vil gøre dette ved en bevaringsværdig bygning? Slutteligt vil jeg fastholde opmærksomheden på de visualiseringer, der følger med projektet. Jeg er klar over, at smag er individuelt. Alligevel kan Borgerrepræsentanterne spørger sig selv, om de virkelig synes den bygning gør noget godt i gadebilledet? Ville man selv have lyst til at bo over for den bygning? Jeg har ikke. Og det skyldes altså, også, at den er grim (hvem vil hver dag kigge ind i en kold aluminiumsfacade, der mest af alt ligner en uheldig krydsning af et bliktag og en rulle bølgepap?). Kunne man i stedet overveje, om man kan bruge denne helt særlige bygning til at åbne kvarteret op for nogen af byens borgere? Med den nye metrostation, professionshøjskolen og alle beboelsesejendommene må der være basis for en sund forretning og at bylivet i vores kvarter kan blomstre. Og dermed kan man gøre noget for at udvikle kvarteret i en positiv retning i stedet for den negative retning, som projektet uundgåeligt vil trække i. Det håber jeg, Borgerrepræsentationen vil overveje.
Læs høringssvar fra Louise
Indsendt af:
Mimanat
Dato: 3. december 2019
Svarnummer:
18
By:
København
Postnr.:
2200
Hej, jeg er meget imode planen om ungedommesboligen, vi i har i forvejen religet med støje og larm. Vi kan engang få sol lys hvis i bygger denne bygning hvor solen er meget vigtigt for mig som lider af deprrassion. Desuden bygning er meget tæt på vores bygning gider ikke blive kvældt i mit eget lejlighed hvor jeg skal altid have gardiner lukket dagen og aften for jeg ville ikke have at nogen ser mit privat liv fordi bygning er meget tæt på hinanden og man kan se alt. Lade os bo i fred tak. Håber meget på at vi bliver hørt.
Læs høringssvar fra Mimanat
Indsendt af:
M.H Terzioglu
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
17
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Kære Københavns kommune Vi vil sige: Nej tak til ekstra etager som lukke solen ude af vores lejligheder i Haraldsgade. Nej tak til ungdoms boliger i nærheden alm boliger hvor vi fleste har børne of fredlige familie i Haraldsgade. Nej TAK TIL STØJ OG HØJ MUSIK I MIDT BYEN- VI MÅ HELLERE KÆMPE FOR ET FREDLIGT NØRREBRO- NEJ TAK TIL UNGDOMS BOLIGER I MIDT BYEN. NEJ TAK TIL UNDGDOMS BOLIGER I HARALADSGADE. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra M.H Terzioglu
Indsendt af:
Kimmie
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
16
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bor direkte overfor Hermodsgade 26-28, og jeg mener ikke det er hensigtsmæssigt med endnu flere ungdomsboliger i kvarteret. Der er lige blevet bygget de to nye ejendomme med ungdomsboliger, lige rundt om hjørnet på Sigurdsgade. Jeg mener der vil komme alt for meget støj og gener for resten af kvarteret. For slet ikke at tale om de forringelser flere etager vil medføre, med forringet lys og udsyn for rigtig mange mennesker. Til slut så synes jeg det er synd, at bygge ekstra etager på en gammel bevaringsværdig og historisk bygning. Så NEJ tak herfra.
Læs høringssvar fra Kimmie
Indsendt af:
Kimmie
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
15
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bor direkte overfor Hermodsgade 26-28, og jeg mener ikke det er hensigtsmæssigt med endnu flere ungdomsboliger i kvarteret. Der er lige blevet bygget de to nye ejendomme med ungdomsboliger, lige rundt om hjørnet på Sigurdsgade. Jeg mener der vil komme alt for meget støj og gener for resten af kvarteret. For slet ikke at tale om de forringelser flere etager vil medføre, med forringet lys og udsyn for rigtig mange mennesker. Til slut så synes jeg det er synd, at bygge ekstra etager på en gammel bevaringsværdig og historisk bygning. Så NEJ tak herfra.
Læs høringssvar fra Kimmie
Indsendt af:
Lene
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
14
By:
Kbh.N
Postnr.:
2200
Den tidligere Iqra skole ligger tæt på vores, Haraldshus, gård. Den planlagte bygning kommer til at lukke helt af for udsyn og lys. Man vil komme til at kigge lige ind i bygningen fra hvor jeg, og mange andre bor. Og ungdomsboliger vil øge støj niveauet i kvarteret. Så nej tak!
Læs høringssvar fra Lene
Indsendt af:
Stine
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
På flere måder en utrolig dårlig ide at bygge ovenpå Hermodsgadebygningen. For det første vil det forringe de øvrige beboere i områdets vilkår - både i forhold til larm og lys. Gården der hører til Haraldsgade vil blive skyggelagt. Det ser ikke ud som om, at der er tænkt over, at området vil blive enormt meget grimmere med sådan en kolos ovenpå den smukke bygning. Er der overhovedet tænkt over, at bygningen ifølge OIS.dk er bevaringsværdig? Citat: "Hermodsgade 28: bevaringsværdi 3. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags." Lad nu være!!!!!
Læs høringssvar fra Stine
Indsendt af:
Kasper
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
12
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er nabo til bygningen, og kan ikke bakke op om et forslag om at ombygge den smukke, gamle bygning til en kæmpe klods med ungdomsboliger. Dels er skitserne til ombygningen jo ganske skræklige. Den "nye" bygning passer da slet ikke ind i omgivelserne, og ligner da en kæmpe fejl fra arkitektens side! Derudover kommer klodsen til at ligge lige foran min lejlighed, og tager dermed alt dagslys væk! Lyset i størstedelen af gården forsvinder også. Støjen fra tagterrassen vil genere alle omkringliggende ejendomme/gårdarealer. Vi har i forvejen rigeligt med støj ud mod vejen, så vi har ikke brug for, at gårdsiden også skal støjforurenes. Bygningen kan anvendes til mange andre formål, som den er! En stor udbygning som skitseret, er bestemt ikke at foretrække, hverken for det æstetiske, eller for generne for alle os omkring. Der kan ikke være behov for flere ungdomsboliger i området, da der allerede er mange tomme ungdomsboliger tæt på. Lad nu være med at lave sådan en brøler igen!
Læs høringssvar fra Kasper
Indsendt af:
marianne mascagni
Dato: 1. december 2019
Svarnummer:
11
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg har ind af min dør modtaget en flyverseddel mht at klage pga udvidelsen i Hermodsgade .. og det er hermed gjort .. Kvarteret har i lang tid været plaget af støj .. vi har i min ende af gården festlokaler, hvor folk i weekenderne (især sommeren ) står ude og ryger - snakker og fester så i den forbindelse .. vi har party busser, der holder ved det tidligere Miljøstyrelsen .. vi har haft skolen i den anden ende og hvad der dertil høre .. vare leveringer med store lastbiler - tidligt om morgenen .. metro arbejdet .. og så det ræs, der er hele sommeren med biler der brænder bildæk af i krydset Vermundsgade / Haraldsgade .. kører på fuld fart over for rødt - ræser op gennem gade .. motorcykler og knallerter med flere på der køre op og ned gennem gaden .. så der den støj som der følger med ramadanen .. folk der benytter uderummet, når solen er gået ned og maden indtaget .. til snak og leg .. her er meget larm .. og der er absolut ikke brug for mere .. samt med flere folk .. vil der også være brug for flere parkerings pladser .. har selv kørt rundt her til aften for at finde en .. det er heller ikke ok ... kvarteret er fyldt op med dem, som skal være her .. der skal ikke flere til :-)
Læs høringssvar fra marianne mascagni
Indsendt af:
Laura
Dato: 1. december 2019
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Det lyder som en fremragende idé med flere ungdomsboliger i kvarteret. Tegningerne ser fine ud, og skyggediagrammerne viser, hvordan vi naboer ikke lider synderligt under det høje byggeri. Dejligt at bevaringsværdien i den eksisterende bygning og nytænkning kan koordineres i et flot forslag. Vi glæder os til flere, nye naboer.
Læs høringssvar fra Laura
Indsendt af:
Gry Tanum
Dato: 1. december 2019
Svarnummer:
9
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære Kommune, Vi er en børnefamilie, der bor tæt på bygningen der omtales i planforslaget. Om bygningen udvides med flere etager mister vi det meste lys i vores lejlighed, og det vil mørklægge legepladsen i vores gård. Vi frygter også den støj der vil komme fra en tagterrase. Da bygningen fungerede som skole var vi generet af larmen, men dog kun i dagtid i hverdage. Området preges i forvejen af meget larm fra de nye ungdomsboliger, samt unge der fester ved bolsjefabrikken samt på sigurdsgade ved metropol. Efter en lang periode med meget støj ifm. metrobyggeri, samt at vi nu skal lære at leve med metrostøj døgnet rundt, kan vi ikke se at det vil være holdbart med yderligere støj. Vi beder om, at der tages hensyn til os der bor her i forvejen, og som gerne vil blive boende med børn. Vi ønsker ikke at flytte fra området, men føler vi bliver drevet væk, da der slet ikke tages hensyn til børnefamilier i lokalplanen. Hvad med at lave gården om til f.eks. en grøn plet i byen, hvor der er mulighed for leg. Vi havde ønsket at bygningen kunne blive brugt til skole eller kontor, og ønsker på ingen måde, at der laves flere ungdomsboliger i området!
Læs høringssvar fra Gry Tanum
Indsendt af:
Troels Thers
Dato: 1. december 2019
Svarnummer:
8
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg har følgende bemærkninger til, at der bygges ungdomsboliger på flere etager og tagterrasse på den gamle Iqra-skole. Som beboer i nabobygningen A/B Haraldshus frygter jeg, at tagterrassen vil skabe mere generende larm i både vores gårdmiljø og lejligheder. Vi var i forvejen generet af, at der tidligere lå en skolegård som skabte meget larm i dagtimerne - nu frygter jeg larm i aftentimerne. Ekstra etager på den eksisterende bygning vil give et større skyggeområde i gård og lejligheder. Der har gennem de sidste år været en negativ dækning af private ungdomsboliger i medierne. De er for dyrere til studerende, og vil risikere at koste tæt på det samme som almindelige andelsboliger i området. Kvarteret har allerede fået etableret 85 nye ungdomsboliger i Sigurdsgade, hvor man nu i stedet burde fokusere på mere erhverv, istedet for at presse denne ud med endnu mere boligmasse. I forslaget til den nye lokalplan ønsker man, at øge boligmassen uden at man tager højde for det øgede pres på parkeringspladser, der presset nok i forvejen.
Læs høringssvar fra Troels Thers
Indsendt af:
Karina
Dato: 1. december 2019
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er en af de beboere der bor klods op af bygningen. I forvejen skygges mit soveværelse og køkken af anden bygning, ved yderligere bebyggelse med 3 ekstra etager frygter jeg for at jeg vil opleve yderligere gener også i forhold til udsigt! Det er på ingen måde sundt for mennesker at bo i mørke! At forringe vores sundhed og trivsel yderligere er ikke acceptabelt! 2) Støj. Med ungdomsboliger med tilhørende tagterrasse er det ikke svært at forestille sig et voldsomt øget støjniveau også på tider hvor vi andre godt vil sove/have ro! I forvejen generes vi voldsomt af metrostøj! Hvor meget skal vi udholde yderligere? Jeg bor så jeg vil høre ALT hvad der foregår udendørs! Da der lå skole blev støj fra råbende børn og voksne, musikundervisning mv rundkastet så jeg kunne høre alt som om jeg selv sad i klasselokalet, dvs jeg vil blive voldsomt plaget af støjgener i mit eget soveværelse, det er bevist at sådanne gener kan medføre voldsom stress og ringe trivsel! I min optik fuldstændig utilstedeligt at udsætte os for mere støj end vi allerede udholder! Dette understøttes jo af erfaring fra andre steder i bla København og på Frederiksberg hvor beboere er voldsomt generede af bla utallige ungdomsfester! 3) i forvejen er det umuligt at finde parkeringspladser og Københavns kommune har i forvejen varslet at vi skal betale op mod 2000,- om året for benoerlicens, ved yderligere beboelse Kan det kun blive endnu mere trængt men stadig dyrere, det giver jo ingen mening! 4) Der er allerede oprettet to bygninger med 85 ungdomsboliger i Sigurdsgade klods op af familieboliger. I øvrigt står der en kæmpe klods ved Nørrebro station hvor ungdomsboliger står tomme, grundet alt for høje priser som de unge studerende ikke har en chance for at betale! Hvorfor bygge flere? 5) kvarteret er i forvejen plaget af unge mennesker der kører som om de befandt sig på en motorvej, uden konsekvens, jeg frygter at dette kun vil forværres! 6) Erfaring fra andre steder hvor der opføres mange ungdomsboliger viser at dette medfører en øgning i hærværk og tyveri! Jeg synes vi har rigeligt at slås med på Nørrebro i forvejen! 7) Jeg har ingen formodning om at Københavns kommune vil kompensere beboere fuldt ud for tabt værdi af vores boliger så vi undgår at tabe økonomisk!
Læs høringssvar fra Karina
Indsendt af:
Jette Slott
Dato: 1. december 2019
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne gøre indsigelse imod, at der opføres en privat ungdomsbolig med tagterrasse i Hermodsgade. En sådan vil medføre støj fra terrasse og gård. Endvidere vil de ekstra etager endegyldigt skygge for lyset og lukke solen ude fra vores lejligheder og gård. Vi er i forvejen plaget af metrostøj fra undergrunden. Iøvrigt er der allerede bygget ungdomsboliger i Sigurdsgade.
Læs høringssvar fra Jette Slott
Indsendt af:
Rikke
Dato: 25. november 2019
Svarnummer:
5
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære kommune Da jeg bor tæt op af den pågældende grund, vil jeg meget gerne tilkendegive min mening om det påtænkte ungdomsbolig kompleks med tilhørende tagterrasse. Det er grotesk at ligge en ungdomsbolig på den grund inkl. tagterrasse. I forvejen er rigtig mange beboer generet af metroen, og med støj fra unge mennesker oven i, er i på alle måder ved at drive folk ud af deres boliger. I forvejen blev lyden fra den gamle skole kastet rundt i vores går, det var dog til at leve med, da alle ungerne havde fri kl. 12-14 stykker og der derfor ikke var larm når vi andre kom hjem fra arbejde. Et bygningsværk på 4 etager vil tage alt sollys i den ende af gården, hvor vores legeplads ligger... tilmeld vil der være lejligheder, som ligger i mørke hele dagen, da der i forvejen kun kommer lys ind fra gårdsiden i og med huset overfor vores tager alt lys i vores stuer. Der er i forvejen meget særtræk fra unge mennesker som kører råddent, uden bump på vejen og med en ungdomsbolig klos af, er det svært at forestille sig det bliver bedre. Ligeledes må det være forventeligt at hærværk og tyverier som allerede er tilstede stiger... Jeg formoder ikke, at kommunen har tænkt sig at kompensere økonomisk, når vi ikke kan sælge vores lejligheder, til den pris de er værd efter renovering etc. Det er derfor den enkelte der kommer til at lide et økonomisk tab. Hvordan vil i komme getoerne til livs, når i skaber områder, hvor helt alm. familier ikke kan holde ud at bo?
Læs høringssvar fra Rikke
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 21. november 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedlagte høringssvar.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 11. november 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Christian Høj
Dato: 8. november 2019
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
AB Haraldshus
By:
København N
Postnr.:
2200
Bestyrelsen i AB Haraldshus har følgende bemærkninger til byggeprojektet. 1. Byggeplanerne vil ikke retfærdiggøre den bevaringsklassifikation, som den eksisterende bygning har. Projektets omfang og størrelse vil dominere den eksisterende bygning, som ikke vil komme til sin ret. 2. Ungdomsboliger medfører historisk set mere larm og uorden fx. stjålne cykler og fester, hvilket vil belaste lokalområdet. Særligt en udendørsterrasse kan være til gene for de omkringliggende beboelsesejendomme. Desuden er der netop opført ungdomboliger i Sigurdsgade, hvorfor vi mener, at Haraldsgadekvarteret allerede har bidraget til opførelse af flere ungdomsboliger. AB Haraldshus er i øvrigt i forvejen voldsomt ramt af permanente støjgener fra den nye metroring. 3. Opførelse af private ungdomsboliger giver ikke ungen mulighed for at komme ind på boligmarkedet, da de normalt ikke er billige nok til, at studerende kan bekoste dem. Ved Nørrebrostation er der tilsvarende lejligheder, der står tomme. 4. Tættere boligmasse og deraf befolkningstæthed, vil udløse et større behov for offentlig parkering, hvilket ikke er tænkt ind i planerne. 5. Højden på bygning forventes at medfører et betragteligt større skyggeareal i AB Haraldshus gårdareal, hvor der er anlagt legeplads og borde-bænkeområde. 6. Opførelsen af mere boligmasse tvinger erhverv ud af Haraldsgadekvarteret, hvilket bestyrelsen ikke understøtter.
Læs høringssvar fra Christian Høj
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 31. october 2019
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Hermodsgade". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark