Handicappolitik 2023-2026

Københavns Kommunes handicappolitik 2023-2026 er hermed i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

28. oktober 2022 til 1. december 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. december 2022

Høring ikke åben

Københavns Kommunes handicappolitik for perioden 2018-2022 udløber ved årsskiftet, og der skal derfor udarbejdes en ny handicappolitik for perioden 2023-2026.

Formålet med kommunens handicappolitik er at være retningsgivende for politiske prioriteringer på handicapområdet i de kommende år, og på den måde også være et redskab til dialog mellem borgere, politikere, kommunens medarbejdere, civilsamfundet og erhvervslivet om handicappolitik i Københavns Kommune.

Socialforvaltningen har i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet et forslag til en handicappolitik for Københavns Kommune gældende for perioden 2023-2026. Det er dette udkast, der nu er i høring.

Kontaktperson

Lea Ravn-Mortensen
Socialforvaltningen
Mail: Ef7h@kk.dk
Telefon: 24647079

Kontakt