Grønttorvsområdet tillæg 1 - lokalplan 462-1 med kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget skal muliggøre en omdannelse af Grønttorvet til et integreret byområde med fokus på den grønne boligby.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

17. february 2015 til 15. april 2015

Sagsnummer

2014-0065894

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. april 2015

Høringen er lukket

Planerne gør det muligt, at omdanne Grønttorvet til et integreret byområde med en større boligandel end fastlagt i lokalplan nr. 462. Der muliggøres opførelse af 270.000 m2 nybyggeri omkring en offentligt tilgængelig park, der etableres på Grøntorvshallens areal, hvor dele af konstruktionen bevares.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan Grønttorvsområdet tillæg 1 med kommuneplantillæg nr. 49 som PDF (15 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftaler, partnerskabsaftale, miljørapport, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. oktober 2015.
Tidligere materiale 
Supplerende høring 
Lokalplanforslaget blev sendt i supplerende høring den 17. juli 2015.
Se supplerende høring for Grønttorvsområdet tillæg 2

Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 2 som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, miljøvurdering og øvrige bilag.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. februar 2015.

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér