Godthåbsvej - lokalplan nr. 502

Forslag til dagligvarebutik og ungdomsboliger på Godthåbsvej og Frederiksgårds Allé.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

3. juni 2013 til 3. september 2013

Sagsnummer

2012-177812

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. september 2013

Høringen er lukket

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag der skal muliggøre etablering af en dagligvarebutik på 1.500 m2 og ungdomsboliger på 1.945 m2 på Godthåbsvej 205-207 og Frederiksgårds Allé 1.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 502 Godthåbsvej med kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat af orienteringsmøde, ændringsforslag mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. april 2014

Tidligere materiale

Lokalplanforslag 

Hent lokalplanforslag Godthåbsvej, inkl supplerende høring, med forslag til kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Den supplerende høring blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. september 2013

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér