Fremtidens Sølund - Lokalplan nr. 541

Lokalplanen blev bekendtgjort den 23. januar 2017

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

7. july 2016 til 26. september 2016

Sagsnummer

2016-0252660

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2016

Høringen er lukket

Forslaget vil muliggøre opførelse af en bebyggelse, som indeholder plejecenter, ungdomsboliger, seniorboliger og en daginstitution i området.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 541 Fremtidens Sølund som PDF (8 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. november 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 23. januar 2017.  

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Fremtidens Sølund som PDF (23 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. juli 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér