Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 er i offentlig høring frem til d. 18. september

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

23. juni 2022 til 18. september 2022

Sagsnummer

2022-0203668

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. september 2022
Skriv høringssvar

Teknik- og Miljøudvalget har d. 20. juni 2022 godkendt forslagene til udsendelse i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen december 2022. 

Find referatet fra Teknik- og Miljøudvalget her.

I strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byen, løbende frem mod 2050 sikre en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikrer viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.

Strategien er udarbejdet på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021, på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Borgerinddragelse og møder

Du finder opsamling af borgerinddragelsen på www.biodiversitet.kk.dk.

Her finder du også oplysninger om orienterings- og debatmøder i forbindelse med strategiens offentlige høring.

Kontakt