Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 er i offentlig høring frem til d. 18. september

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

23. juni 2022 til 18. september 2022

Sagsnummer

2022-0203668

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. september 2022

Høring ikke åben

Teknik- og Miljøudvalget har d. 20. juni 2022 godkendt forslagene til udsendelse i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen december 2022. 

Find referatet fra Teknik- og Miljøudvalget her.

I strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byen, løbende frem mod 2050 sikre en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikrer viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.

Strategien er udarbejdet på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021, på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Borgermøder

Find information om borgermødet den 1. september 2022

Find information om borgermødet den 13. september 2022

Borgerinddragelse og møder

Du finder opsamling af borgerinddragelsen på www.biodiversitet.kk.dk.

Her finder du også oplysninger om orienterings- og debatmøder i forbindelse med strategiens offentlige høring.

Kontakt