Fisketorvet II - lokalplanforslag

  • Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre serviceerhverv med mulighed for boliger ved det sydlige hjørne af Fisketorvet.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

21. november 2023 til 29. januar 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. januar 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Fisketorvet II som PDF (5,7 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 2. oktober 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Forslag til lokalplan Fisketorvet II, Faktaark, Mulighed for at stille krav om almene boliger, Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg om Indledende høring, Træer, Bæredygtighed.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. november 2023.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 22. januar 2024

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 
     

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 19. december 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt