Faste Batteri III - lokalplan nr. 527

Lokalplanen blev bekendtgjort den 9. februar 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

3. september 2015 til 29. october 2015

Sagsnummer

2014-0162709

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. october 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området langs Njalsgade mellem Amagerfælledvej og Ørestads Boulevard inklusiv fortidsmindet Faste Batteri. Grundejeren ønsker at opføre ny bebyggelse til boliger og serviceerhverv samt mulighed for en kulturfunktion og institutioner.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 527 Faste Batteri III som PDF (22 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, partnerskabsaftale, henvendelser modtaget i høringsperioden,referat af borgermøde, miljørapport, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. februar 2016

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Faste Batteri III som PDF (17 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udkast til udbygningsaftale, udkast til partnerskabsaftale, miljørapport, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. september 2015

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv. 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér