Englandsvej Nord - lokalplan 624 og kommuneplantillæg nr. 18

  • Luftfoto over lokalplanområdet Englandsvej Nord
Lokalplanen skal muliggøre opførelse af op til 1.430 m2 nybyggeri.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

2. november 2022 til 28. december 2022

Sagsnummer

2022-0154767

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. december 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 624 Englandsvej Nord og kommuneplantillæg nr. 18 som PDF (4 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. maj 2023 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2019. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat, henvendelser modtaget i høringsperioden, svar på henvendelser modtaget i høringsperioden, forslag til ændringer efter høring, referat af borgermøde og bevaringsvurdering af Englandsvej 25

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 2. november 2022.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 25. maj 2023.

Klagemulighed

Indtil den 23. juni 2023 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 624 Englandsvej Nord og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Englandsvej Nord og kommuneplantillæg som PDF (4 mb)

Borgerrepræsentationen har den 13. oktober 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet for Englandsvej Nord, bæredygtighed, henvendelser fra Amager Vest Lokaludvalg Sundbyernes Grundejerfællesskab og Grundejerforeningen Eberts Villaby, svar på henvendelse fra Amager Vest Lokaludvalg, Eberts Villaby m.fl. og bevaringsvurdering af Englandsvej 25.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. november 2022.

Borgermøde

Find information om borgermødet onsdag den 23. november 2022

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 30. november 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering.

Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt